अ-- | | अ++ | मुख्य विषयाकडे जा| English    

वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

जिल्हा परिषद, औरंगाबाद च्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

 • जिल्हा परिषद, औरंगाबाद
 • औरंगाबाद जिल्हा
 • वेरूळ लेणी
 • अजिंठा लेणी
 • बिबी का मकबरा
 • दौलताबाद
 • पानचक्की
 • जायकवाडी धरण

महत्वाच्या घडामोडी

new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा शल्य चिकीस्तक स्तरावरील विविध पदांच्या पात्र/ अपात्र यादी बाबत
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : स्त्री-रोग तज्ञ (कंत्राटी) पदाची आक्षेपानंतर पात्र/ अपात्र यादी बाबत
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : वैद्यकीय अधिकारी (हेमॅटॉलॉजी व इतर) (कंत्राटी) पदाची आक्षेपानंतर पात्र/ अपात्र यादी बाबत
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : वैद्यकीय अधिकारी (आयुष) (कंत्राटी) पदाची आक्षेपानंतर पात्र/ अपात्र यादी बाबत
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : आयुष वैद्यकीय अधिकारी (युनानी) (कंत्राटी) पदाची आक्षेपानंतर पात्र/ अपात्र यादी बाबत
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : बालरोग तज्ञ (कंत्राटी) पदाची आक्षेपानंतर पात्र/ अपात्र यादी बाबत
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : औषध निर्माता (कंत्राटी) पदाची आक्षेपानंतर पात्र/ अपात्र यादी बाबत
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : वैद्यकीय अधिकारी (स्त्री) आर बी एस के (कंत्राटी) पदाची आक्षेपानंतर पात्र/ अपात्र यादी बाबत
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : वैद्यकीय अधिकारी (पुरुष) आर बी एस के (कंत्राटी) पदाची आक्षेपानंतर पात्र/ अपात्र यादी बाबत
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : स्टाफ नर्स (कंत्राटी) पदाची आक्षेपानंतर पात्र/ अपात्र यादी बाबत
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : सर्जन (कंत्राटी) पदाची आक्षेपानंतर पात्र/ अपात्र यादी बाबत
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : उमेदवारांना सूचना -समुदाय आरोग्य अधिकारी दुसऱ्या समुपदेशन फेरीचे आयोजन बाबत

आय.एस.ओ. प्रमाणित (ISO Certified) ग्रामपंचायत

पशुसंवर्धन विभागांतर्गत विविध योजनांचे अर्ज - सन २०१७-१८

पाटोदा, ता. औरंगाबाद - आदर्श गाव

 • पाटोदा ग्रामपंचायत (ता. औरंगाबाद) कार्यालयाची वेबसाईट
  www.gskpatoda.in

निवडक 


वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

up